Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintucnhatrang.com, cảm ơn !

Khẩn trương điều chỉnh loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở"

Chủ nhật - 05/03/2023 23:42
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án có loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở" khẩn trương phối hợp điều chỉnh loại hình này theo quy định. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án có loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở” khẩn trương phối hợp điều chỉnh loại hình này theo quy định.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh và loại bỏ hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại các văn bản pháp lý của dự án (về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng); đồng thời gửi phản hồi và đề xuất các kiến nghị (nếu có) về UBND tỉnh trước ngày 10-3. Trường hợp sau ngày 10-3, nếu chủ đầu tư không chủ động thực hiện, không có văn bản phản hồi về UBND tỉnh thì UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu, xử lý đối với nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh giao các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư để thực hiện các nội dung nêu trên; hoàn thành trong tháng 3-2023.


Được biết, từ cuối năm 2017, Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII đã có kết luận về quản lý sử dụng đất tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Kết luận nêu rõ, cơ quan chức năng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án không phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt trước. Cụ thể, mật độ xây dựng trong đồ án 1/2000 tối đa 15%, nhưng trong đồ án 1/500 tối đa là 25%; mục tiêu sử dụng đất trong đồ án 1/2000 là đất thương mại, dịch vụ, nhưng trong đồ án 1/500 chuyển thành “đất ở không hình thành đơn vị ở”. Từ đó đến nay, UBND tỉnh đã xử lý, chuyển đổi một số dự án có “đất ở không hình thành đơn vị ở” thành đất thương mại, dịch vụ.


NHẬT THANH

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp