Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintucnhatrang.com, cảm ơn !

Tiếp nhận gần 2.200 đơn vị máu hiến

Chủ nhật - 05/03/2023 04:38
Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ninh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tiếp nhận gần 2.200 đơn vị máu hiến

Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ninh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo thị xã tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện
Lãnh đạo thị xã tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thị xã đã tổ chức được 9 đợt tuyên truyền, vận động, tiếp nhận máu hiến tình nguyện và 1 đợt hiến máu khẩn cấp, với hơn 2.460 lượt người tham gia đăng ký hiến máu. Qua đó, tiếp nhận được gần 2.200 đơn vị máu, đạt 125,6% chỉ tiêu kế hoạch giao. Hiện nay, tỷ lệ người dân hiến máu thị xã đạt 0,96%; tỷ lệ người hiến máu lần đầu đạt 32%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại (từ 2 lần trở lên) đạt 68%. Dịp này, có 13 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động hiến máu tình nguyện được khen tặng.

Năm 2023, nhiệm vụ ban chỉ đạo đặt ra sẽ kiện toàn 100% ban chỉ đạo từ thị xã đến cơ sở; duy trì và phát triển hoạt động bền vững 3 câu lạc hiến máu, tham gia tổ chức tốt các lễ hội, chương trình hiến máu; tập huấn cho hơn 300 lượt người…

C.Đan

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp