Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 - 9-2-2023)

Thứ ba - 07/02/2023 10:51
Tổng Bí thư Trường Chinh (sinh ngày 9-2-1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam và cũng là nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ, là người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chân dung Tổng Bí thư Trường Chinh được giới thiệu trên 2 bộ tem bưu chính Việt Nam. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 - 9-2-2023)

Tổng Bí thư Trường Chinh (sinh ngày 9-2-1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam và cũng là nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ, là người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chân dung Tổng Bí thư Trường Chinh được giới thiệu trên 2 bộ tem bưu chính Việt Nam. Bộ 1 có 1 mẫu giá mặt 400 đồng, phát hành ngày 2-2-2000 do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ thứ 2 phát hành ngày 9-2-2007, đúng 100 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Bộ tem có 1 mẫu, giá mặt 800 đồng, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, giới thiệu chân dung đồng chí Trường Chinh và hình ảnh “Chiếm Phủ Khâm sai”.

 


Tổng Bí thư Trường Chinh là người đặt nền móng cho công cuộc đổi mới của đất nước, ông khẳng định: “… đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn…”. Ngày 30-9-1988, đồng chí từ trần tại thủ đô Hà Nội, hưởng thọ 81 tuổi. Có công lao to lớn đối với đất nước, với Đảng, ông đã được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương khác.


Ngụy Như Ánh

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp