Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintucnhatrang.com, cảm ơn !

Điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường

Thứ hai - 13/03/2023 13:30
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với  tổng số tiền điều chỉnh hơn 2 tỷ đồng trong tổng số kinh phí đã phê duyệt 14,4 tỷ đồng. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với  tổng số tiền điều chỉnh hơn 2 tỷ đồng trong tổng số kinh phí đã phê duyệt 14,4 tỷ đồng.


Cụ thể, điều chỉnh hơn 2 tỷ đồng đã phân bổ cho Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển sang cho 11 cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Cam Lâm  và UBND huyện Khánh Sơn. UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung dự toán kinh phí được bổ sung, chịu trách nhiệm phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.


Minh Hồng

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp