Việc đặt, đổi tên đường, công trình công cộng sẽ thực hiện chặt chẽ

Thứ tư - 24/11/2021 09:47
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là căn cứ, hướng dẫn cụ thể để việc đặt, đổi tên đường và tên công trình công cộng theo quy chuẩn chung, hạn chế tình trạng bất cập như một số nơi trong thời gian qua. Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Việc đặt, đổi tên đường, công trình công cộng sẽ thực hiện chặt chẽ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là căn cứ, hướng dẫn cụ thể để việc đặt, đổi tên đường và tên công trình công cộng theo quy chuẩn chung, hạn chế tình trạng bất cập như một số nơi trong thời gian qua. Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:

 

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa
Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa


Quy chế gồm 6 chương 18 điều, đã đưa ra những tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định cụ thể đối với việc đặt, đổi tên đường, tên công trình công cộng thuộc cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh quản lý. Ngoài những quy định chung về cách thức xác định điểm đầu, điểm cuối các tuyến đường; phân nhóm đường, công trình công cộng…, quy chế còn chỉ rõ nguyên tắc đặt, đổi tên và cách chọn đặt tên đường, tên công trình công cộng; quy định về thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng; thẩm quyền, quy trình, hồ sơ đặt, đổi tên đường, tên công trình công cộng, việc gắn biển tên…


- Lâu nay, dư luận vẫn băn khoăn về những tiêu chí, quy định đối với việc lựa chọn tên để đặt cho các tuyến đường, công trình công cộng. Vậy điều này sẽ được giải quyết như thế nào trong quy chế, thưa ông?


- Để có tên đặt, đổi cho các tuyến đường, công trình công cộng, trước hết phải có ngân hàng tên đường và công trình công cộng. Hiện nay, Khánh Hòa có 700 danh mục tên đường được xác lập từ đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì. Ngân hàng này có danh mục tên của danh nhân; nhân vật lịch sử; sự kiện tiêu biểu; danh từ, địa danh có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội được chọn, xác lập dùng để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.


Việc đặt, đổi tên đường, tên công trình công cộng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Bên cạnh đó, phải theo các nguyên tắc như: Chỉ sử dụng tên những danh nhân đã mất; phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị, mang tính khoa học, lịch sử, văn hóa và có tính chất ổn định lâu dài; chỉ xem xét đặt tên đối với các tuyến đường đã ổn định về quy hoạch, đã xác định được điểm đầu - điểm cuối, có nhà dân sinh sống và hạ tầng đường bộ được thi công cơ bản hoàn thành; hạn chế việc xáo trộn, thay đổi tên đường, tên công trình công cộng đã đặt trước đây; không đặt tên đường, tên công trình công cộng bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân trong cùng một địa bàn cấp huyện; không đặt 2 tuyến đường, 2 công trình công cộng cùng một tên, cùng một địa bàn cấp huyện.


Với quy chế này, vấn đề đặt, đổi tên đường, tên công trình công cộng trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy chuẩn, quy định cần thiết. Từ đó, hạn chế được những bất cập, sai sót như đã từng xảy ra trong thời gian trước đây.


- Xin cảm ơn ông!


GIANG ĐÌNH (Thực hiện)
 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp