Thành đoàn Nha Trang: Tuyên truyền các Nghị quyết, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn chủ chốt

Thứ sáu - 04/11/2022 04:59
Ngày 4-11, Thành đoàn Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 cán bộ đoàn chủ chốt. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Thành đoàn Nha Trang: Tuyên truyền các Nghị quyết, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn chủ chốt

Ngày 4-11, Thành đoàn Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 cán bộ đoàn chủ chốt.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các cán bộ đoàn được nghe phổ biến, quán triệt các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuyên đề về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; phổ biến Luật Thanh niên năm 2020. Hội nghị nhằm giúp các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết...

V.T

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp