Sở Tư pháp Khánh Hòa: Triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Thứ hai - 17/10/2022 12:41
Giám đốc Sở Tư pháp Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc sở triển khai thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính), SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc Sở Tư pháp Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc sở triển khai thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính), SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


Theo đó, các đơn vị cần tập trung phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số nêu trên; tiếp tục cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cá nhân, tổ chức, hướng tới nền hành chính phục vụ; rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, quy trình giải quyết TTHC; thực hiện niêm yết, công khai TTHC, đường dây nóng, các quy định, quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau; đổi mới hình thức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp đạt hơn 83%; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót.


H.Dương


 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp