Khánh Sơn: Góp ý đề án giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025

Thứ sáu - 22/07/2022 11:19
Ngày 22-7, UBND huyện Khánh Sơn họp góp ý Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2022 - 2025.    Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Khánh Sơn: Góp ý đề án giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 22-7, UBND huyện Khánh Sơn họp góp ý Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2022 - 2025. 

 

Mô hình trồng cây cà phê của một phụ nữ dân tộc thiểu số  huyện Khánh Sơn. Ảnh: N.K
Mô hình trồng cây cà phê của một phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Khánh Sơn. Ảnh: N.K
 
Theo đề án, công tác giảm nghèo tại địa phương từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung thực hiện 7 dự án thành phần như: Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững… Huyện phấn đấu mỗi năm giảm 5-6% hộ nghèo; đến cuối năm 2023, không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 23,7%. Tổng nguồn vốn đầu tư công tác giảm nghèo cho giai đoạn này hơn 1.300 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ và nguồn xã hội hóa. 
 
Lãnh đạo huyện Khánh Sơn yêu cầu đơn vị tư vấn cần nêu rõ giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới, trong đó phải phát huy được lợi thế trong sản xuất để giúp người dân nâng cao thu nhập; làm rõ tính khả thi của việc huy động nguồn vốn thực hiện đề án; tập trung xây dựng các hạng mục công trình phù hợp, đảm bảo phát triển liên vùng; rà soát, bỏ ra khỏi đề án những hạng mục công trình trùng lắp với các chương trình khác. Đặc biệt, những hạng mục đưa vào đề án phải là những công trình đã được lấy ý kiến của cộng đồng dân cư. 
 
Đinh Luận
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp