Gửi thông báo tiền thuế nợ qua Cổng thông tin dịch vụ thuế điện tử

Chủ nhật - 11/09/2022 11:49
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng TMS (hệ thống quản lý thuế tập trung) phiên bản 5.56, KĐT phiên bản 1.6.0 cho phép gửi thông báo tiền thuế nợ bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế qua Cổng thông tin dịch vụ thuế điện tử eTax. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng TMS (hệ thống quản lý thuế tập trung) phiên bản 5.56, KĐT phiên bản 1.6.0 cho phép gửi thông báo tiền thuế nợ bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế qua Cổng thông tin dịch vụ thuế điện tử eTax.
 
 
Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành thực hiện gửi thông báo tiền thuế nợ (mẫu 01/TTN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính) cho NNT theo phương thức điện tử. Để nhận được thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, quyết định và văn bản điện tử của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, NNT thực hiện theo 3 bước.
 
 
Bước 1: Đăng nhập eTax (theo đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn) bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp để thực hiện tra cứu các thông báo từ cơ quan thuế.
 
 
Bước 2: Truy cập chức năng tra cứu thông báo của cơ quan thuế, NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo của cơ quan thuế”.
 
 
Bước 3: NNT thực hiện nhập và tra cứu thông báo theo một hoặc nhiều điều kiện tra cứu như: Chọn loại thông báo cần tra cứu; số thông báo đã gửi qua email của NNT hoặc ngày thông báo, hệ thống tự động hiển thị là ngày hiện tại, NNT được sửa và không được để trống (từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng đến ngày).
 
 
Sau khi nhập đủ các điều kiện tra cứu, NNT nhấn “Tra cứu”, hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả tra cứu.
 
 
NNT nhấn “Thông báo” để tải thông báo của cơ quan thuế dưới dạng pdf; khi NNT đã nhấn tải thông báo về thì trạng thái chuyển về “Đã xem”. Đồng thời, thông báo tiền thuế nợ cũng sẽ được gửi qua email mà NNT đã đăng ký với cơ quan Thuế.
 
 
Với giải pháp này, NNT còn nợ thuế nhận được thông báo kịp thời, nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ thuế.
 
K.Hà
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp