Đẩy nhanh tiến độ định giá đất cụ thể

Thứ tư - 04/05/2022 11:11
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ định giá đất cụ thể. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ định giá đất cụ thể

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ định giá đất cụ thể.


Theo quyết định, toàn tỉnh có 159 trường hợp cần thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể. Trong đó, có 116 trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 41 trường hợp xác định để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 2 trường hợp xác định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Tỉnh dự kiến bố trí khoảng 10,39 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể. Trong đó, dành 4,64 tỷ đồng để thực hiện tính tiền bồi thường, tái định cư cho 116 trường hợp; 5,51 tỷ đồng cho thực hiện định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 41 trường hợp; 240 triệu đồng để thực hiện định giá đất đối với 2 trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Dự án xây mới cầu Ngọc Thảo (TP. Nha Trang) cần xác định giá đất cụ thể năm 2022 để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Dự án xây mới cầu Ngọc Thảo (TP. Nha Trang) cần xác định giá đất cụ thể năm 2022 để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.


Khi triển khai kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022, tùy vào tình hình thực tế từng địa phương, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì rà soát các trường hợp cấp bách thì tiến hành xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể mà không cần thiết phải thuê đơn vị tư vấn. Các trường hợp này phải dựa trên cơ sở đề nghị của UBND các địa phương và chủ đầu tư dự án, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Với các trường hợp có nhu cầu định giá đất cụ thể phát sinh trong năm 2022, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành phản ánh về Sở TN-MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung để có cơ sở triển khai thực hiện.


Ông Vũ Chí Hiếu - Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022, sở đã đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của sở để chuẩn bị các bước liên quan đến trình tự, thủ tục mời thầu thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy định của Chính phủ. Mới đây, Sở TN-MT có văn bản gửi các đơn vị tư vấn sớm nghiên cứu, có văn bản phản hồi (trong văn bản có ý kiến cụ thể và hồ sơ năng lực của công ty). Trên cơ sở đó, Sở TN-MT sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đảm bảo việc thực hiện thuê đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể.


Sở TN-MT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện liên quan đến dự án, công trình cần thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể, như: Hồ sơ thửa đất định giá, vị trí, diện tích, loại đất, thời gian chuyển nhượng, thời hạn sử dụng… để có cơ sở cung cấp cho đơn vị tư vấn. Bên cạnh đó, phải tổng hợp đầy đủ hồ sơ đề nghị xác định giá đất của từng thửa, từng trường hợp cụ thể theo tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi ký hợp đồng, đơn vị tư vấn sẽ dùng các phương pháp định giá để đưa ra kết quả xác định giá đất theo quy định. Sở TN-MT sẽ kiểm tra nội dung, nếu thống nhất thì trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định. Sau đó, Hội đồng thẩm định sẽ thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất gửi về Sở TN-MT để sở trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với từng dự án.


VĂN KỲ

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp