Chuyển biến trong công tác bình đẳng giới

Thứ năm - 09/09/2021 11:32
Những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, không ngừng tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trong học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Chuyển biến trong công tác bình đẳng giới

Những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, không ngừng tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trong học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội...


Nâng cao vai trò của nữ giới


Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, việc triển khai mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới được các cấp, ngành, địa phương thực hiện đạt kết quả quan trọng. Trong đó, mục tiêu tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ nữ ngày càng được quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được chuẩn hóa, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Công nhân Công ty TNHH chế biến hạt điều Sao Việt trong giờ làm việc. Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19

Công nhân Công ty TNHH chế biến hạt điều Sao Việt trong giờ làm việc. (Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19)


Bên cạnh đó, mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động được quan tâm đúng mức. Từ năm 2016 đến nay, số lao động có việc làm tăng thêm hơn 56.700 người, trong đó lao động nữ hơn 26.100 người (chiếm 46,2%). Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 5.100 doanh nghiệp có nữ làm chủ, chiếm 25,46%. Hàng năm, từ nguồn Quỹ quốc gia việc làm đã tạo điều kiện cho trên 50% phụ nữ tiếp cận vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh đạt hiệu quả. Các đơn vị còn xây dựng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, Quỹ “Tương trợ”, Quỹ “Giúp nhau” cho phụ nữ vay không tính lãi khi gặp khó khăn. Cùng với đó, nhiều chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề được tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận bình đẳng.


Cùng với đó, mỗi năm, các ngành chức năng thực hiện hơn 50 cuộc thanh, kiểm tra việc doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, nhất là lao động nữ. Qua thanh, kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến, quan tâm đến lao động nữ; thực hiện đầy đủ chính sách về thai sản, nuôi con nhỏ, bố trí công việc phù hợp, xây dựng môi trường làm việc an toàn… Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 tuổi biết chữ đạt 98,98%. Nhiều chính sách về miễn giảm học phí, trao học bổng được thực hiện đảm bảo tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng được quan tâm đúng mức; cơ sở, trang thiết bị y tế được đầu tư phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng cao.  


Về bình đẳng giới trong đời sống gia đình, đã từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, ý thức nam giới chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái ngày càng thể hiện rõ nét, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội cống hiến năng lực cho công tác xã hội. Số vụ bạo lực gia đình trong tỉnh đã giảm đáng kể, các vụ bạo lực gia đình được hòa giải ngay tại cơ sở và giải quyết kịp thời. Năm 2016 toàn tỉnh xảy ra 135 vụ, đến năm 2020 giảm còn 75 vụ…


Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030


Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng công tác bình đẳng giới vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đó là, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác cán bộ nữ nên đội ngũ cán bộ nữ kế cận còn thiếu và yếu; chưa có chính sách để khuyến khích nữ phát triển năng lực trên các lĩnh vực; chưa bố trí cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp, ngành. Ngoài ra, thiếu nguồn lực nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình hoặc các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; công tác giảng dạy kiến thức về bình đẳng giới trong hệ thống giáo dục THPT và THCS chưa được triển khai sâu rộng…


Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, đưa nội dung bình đẳng giới vào các cấp học và trong các chương trình bồi dưỡng về quản lý nhà nước, đào tạo về cao cấp lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh; ưu tiên thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới.


Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho nữ công chức, viên chức, người lao động được học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ưu tiên quy hoạch, bố trí cán bộ nữ vào vị trí lãnh đạo bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và chất lượng; duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình; ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động bình đẳng giới ở các cấp.


VĂN GIANG

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp