Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintucnhatrang.com, cảm ơn !

Chi cục Thuế TP. Nha Trang: Tăng cường quản lý thuế điện mặt trời mái nhà

Chủ nhật - 02/04/2023 11:51
Những năm gần đây, có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. Nha Trang đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để bán điện thương phẩm cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa). Do đó, Chi cục Thuế thành phố đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động này. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Chi cục Thuế TP. Nha Trang: Tăng cường quản lý thuế điện mặt trời mái nhà

Những năm gần đây, có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. Nha Trang đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để bán điện thương phẩm cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa). Do đó, Chi cục Thuế thành phố đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động này.


Theo đại diện Chi cục Thuế TP. Nha Trang, do đây là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới phát triển (rộ nhất từ năm 2020 đến nay) nên cơ chế quản lý và chế độ chính sách thuế đối với hoạt động này chưa được quy định cụ thể, rõ ràng và còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập từ thực tiễn. Mặt khác, các chủ thể sản xuất điện, đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân chưa ý thức được về nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với doanh thu từ hoạt động bán điện nên dẫn đến việc chậm đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ dân tại phường Phước Long, Nha Trang.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ dân tại phường Phước Long, Nha Trang.


Từ thực tế đó, Chi cục Thuế TP. Nha Trang đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động sản xuất và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố. Chi cục đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội thuế phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời chính sách, pháp luật về thuế đối với hoạt động sản xuất điện mặt trời mái nhà, nâng cao tính tự giác trong việc tự kê khai và tự nộp thuế; phối hợp và đề nghị PC Khánh Hòa định kỳ hàng quý cung cấp thông tin của các khách hàng bán điện để phục vụ công tác quản lý thuế. Từ thông tin thu thập được, chi cục tổng hợp, kiểm tra, rà soát, đối chiếu, phân loại và lập danh sách cung cấp thông tin cho các đội thuế liên quan để thực hiện công tác quản lý thuế. Đối với doanh nghiệp, tổ chức, đội thuế rà soát, thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu được cung cấp với tình hình kê khai của người nộp thuế tại cơ quan thuế nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai sai, kê khai thiếu doanh thu làm giảm số thuế phải nộp; đồng thời đánh giá mức độ rủi ro về thuế, kịp thời bổ sung vào kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Đối với hộ kinh doanh, các đội thuế phân loại lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân có doanh thu quý I từ 25 triệu đồng trở lên; doanh thu lũy kế 6 tháng từ 50 triệu đồng trở lên; doanh thu lũy kế 9 tháng từ 75 triệu đồng trở lên; doanh thu lũy kế cả năm từ 100 triệu đồng trở lên. Từ đó, chuyển danh sách cho các đội quản lý thuế xã, phường để đôn đốc kê khai nộp thuế và đưa vào diện quản lý thuế theo quy định.


Riêng đối với hoạt động lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, ngay từ năm 2021, Chi cục Thuế TP. Nha Trang đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội thuế thực hiện thu thập thông tin về hoạt động lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố. Đến nay, chi cục đã thống kê được 467 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động lắp đặt, sản xuất, kinh doanh điện mặt trời mái nhà. Qua đó, từ năm 2022 đến nay, chi cục đã thu được hơn 11,4 tỷ đồng tiền thuế.


Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Nha Trang, việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, chống thất thu thuế đối với hoạt động lắp đặt và kinh doanh điện mặt trời mái nhà đã giúp đơn vị quản lý thuế triệt để. Từ đó, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thu thuế, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa những người nộp thuế. Thời gian tới, chi cục tiếp tục khai thác thông tin từ PC Khánh Hòa và từ các đội thuế để hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động lắp đặt, kinh doanh điện mặt trời mái nhà. Mặt khác, thực hiện phân tích rủi ro về tình hình kê khai doanh thu, kê khai chi phí; trường hợp phát hiện sai sót hoặc có rủi ro cao về thuế sẽ tiến hành kiểm tra ngay tại trụ sở người nộp thuế để kịp thời chấn chỉnh và tránh thất thu thuế… 

 
C. VÂN

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp