Chấm dứt Dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại xã Phước Đồng

Chủ nhật - 24/10/2021 11:25
UBND TP. Nha Trang vừa có quyết định hủy bỏ các quyết định liên quan thuộc thẩm quyền đối với Dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang)... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
UBND TP. Nha Trang vừa có quyết định hủy bỏ các quyết định liên quan thuộc thẩm quyền đối với Dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang). 
 
Theo đó, UBND TP. Nha Trang hủy bỏ Quyết định số 20 ngày 11-1-2019 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Quyết định số 27 ngày 17-1-2019 về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; Quyết định 1606 kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. UBND thành phố cũng ban hành thông báo hủy bỏ các thông báo liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Lý do: Ngày 1-9-2020, UBND tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực Thông báo số 238 ngày 21-5-2014 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư Dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Các hộ dân có đất nằm trong ranh giới dự án có thể thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai. 
 
Được biết, Dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2015. Dự án có diện tích 8,34ha, có vị trí mặt tiền đại lộ Nguyễn Tất Thành (đối diện Trường Chính trị tỉnh). Mục tiêu dự án là xây dựng trường đại học đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực bậc cao cho sự phát triển của địa phương và khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Tuy nhiên, năm 2020, UBND tỉnh đã rà soát lại dự án này và nhận thấy khu vực thực hiện dự án phát sinh nhiều vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; phát sinh các khiếu nại; các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu… có nhiều thay đổi. UBND tỉnh đã đề nghị Trường Đại học Tôn Đức Thắng nghiên cứu, rà soát, đề xuất địa điểm khác phù hợp để giải quyết các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.
 
VĂN KỲ
 
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp