Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Thứ năm - 05/05/2022 13:31
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia (bao gồm quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn), các kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan căn cứ các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm để xác định quan điểm, định hướng lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai khi tham mưu xây dựng các nghị quyết, quyết định và các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan, trên cơ sở Kế hoạch phòng, chống thiên tai của tỉnh và Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh để tổ chức thực hiện lồng ghép, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí vốn để thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.


K.T

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp