Giám sát rác thải nhựa bãi biển đợt 1 năm 2021

Thứ tư - 13/10/2021 10:19
Thực hiện thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN tại Việt Nam), vừa qua, Ban Quản lý vịnh Nha Trang tiến hành thu mẫu giám sát rác thải nhựa tại 3 khu vực: bãi bồi cửa sông Cái, bãi biển Hòn Một phường Vĩnh Hòa và tại đảo Hòn Mun. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN tại Việt Nam), vừa qua, Ban Quản lý vịnh Nha Trang tiến hành thu mẫu giám sát rác thải nhựa tại 3 khu vực: bãi bồi cửa sông Cái, bãi biển Hòn Một phường Vĩnh Hòa và tại đảo Hòn Mun.


Sau 3 ngày thực hiện thu mẫu, phân tích và xử lý số liệu rác thải bãi biển, kết quả cho thấy rác thải có xu hướng giảm mạnh cả về số lượng và khối lượng trên một đơn vị diện tích mặt cắt khảo sát. Cụ thể: số lượng rác thải nhựa mùa khô năm 2021 giảm 39,4% so với mùa khô năm 2020 và giảm 76,1% so với mùa khô năm 2019; khối lượng rác thải nhựa mùa khô năm 2021 giảm 73,3% so với mùa khô năm 2020 và giảm 69,4% so với mùa khô năm 2019. Nguyên nhân có sự giảm mạnh này do dịch Covid-19 kéo dài nên nhiều ngành nghề, hoạt động tại địa phương tạm dừng. Hơn nữa, khu vực bãi bồi cửa sông Cái đã được Ban Quản lý vịnh Nha Trang tham mưu UBND TP. Nha Trang giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị thu gom rác hàng ngày. Mặt khác, việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa cũng phần nào giảm thiểu nhựa dùng một lần.


Hoạt động này được đơn vị triển khai từ năm 2019 và sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng trong tháng 12-2021 để có cơ sở dữ liệu khoa học về thành phần, số lượng, khối lượng, nguồn gốc, xu thế biến động của rác thải nhựa bãi biển qua các mùa, các năm, làm cơ sở đề xuất phương án quản lý, bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang.


MINH THIỆN

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp