Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Chủ nhật - 16/10/2022 19:09
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 889 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 889 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 889 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số.

Người dân thực hiện mua hàng trực tuyến.


Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân kinh doanh TMĐT kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ pháp luật khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với TMĐT, áp dụng các công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý rủi ro đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; hoàn thiện việc sửa đổi chính sách, pháp luật để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh xuyên biên giới; nghiên cứu, xây dựng nội dung tham gia đàm phán các hiệp định đa phương về quyền đánh thuế đối với thu nhập từ kinh tế số…


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn cùng các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.


K.H

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp