Huyện Vạn Ninh: Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 hơn 198 tỷ đồng

Thứ tư - 29/12/2021 10:41
HĐND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2022.     Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
HĐND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2022.
 
Theo đó, tổng nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2022 hơn 198 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 109 tỷ đồng, gồm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung hơn 55 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối 54 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 89 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 26 tỷ đồng và ngân sách cấp tỉnh hơn 63 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 tập trung theo thứ tự ưu tiên: các dự án theo ngành, lĩnh vực thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; vốn trả nợ các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 đã có khối lượng hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng; vốn cho các công trình giáo dục, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa và các công trình thuộc chương trình nông thôn mới.
 
Theo báo cáo của UBND huyện, đến hết tháng 11, huyện đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 125 tỷ đồng, đạt 76,49% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 31-1-2022, huyện sẽ thực hiện giải ngân hơn 159,6 tỷ đồng, đạt 97,52% kế hoạch. 
 
V.G
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp