8 tháng, thu ngân sách đạt hơn 10.971 tỷ đồng

Thứ năm - 08/09/2022 10:55
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 8 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 10.971 tỷ đồng, bằng 91,32% dự toán và tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.450 tỷ đồng, bằng 118,07% dự toán; thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước gần 8.522 tỷ đồng, bằng 85,73% dự toán. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 8 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 10.971 tỷ đồng, bằng 91,32% dự toán và tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.450 tỷ đồng, bằng 118,07% dự toán; thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước gần 8.522 tỷ đồng, bằng 85,73% dự toán.


Đối với thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước, có 10 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Thu lệ phí trước bạ 480 tỷ đồng, gấp 2,1 lần; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14,3 tỷ đồng, tăng 62,08%; thu thuế thu nhập cá nhân 1.200 tỷ đồng, tăng 58,38%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 130 tỷ đồng, tăng 20,41%; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 11,8 tỷ đồng, tăng 20,37%; thu ngoài quốc doanh 1.987 tỷ đồng, tăng 12,1%; thu phí và lệ phí 155 tỷ đồng, tăng 5,76%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 27,28 tỷ đồng, tăng 5,27%; thu khác ngân sách 216 tỷ đồng, tăng 3,83%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 2.040 tỷ đồng, tăng 3,01%.


Bên cạnh đó, có 7 khoản thu giảm, gồm: Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế hơn 122 tỷ đồng, giảm 39,72%; thu tiền sử dụng đất 430 tỷ đồng, giảm 36,68%; thu thuế bảo vệ môi trường 590 tỷ đồng, giảm 15,18%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 283 tỷ đồng, giảm 10,05%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 658 tỷ đồng, giảm 7,99%; thu xổ số kiến thiết 175 tỷ đồng, giảm 7,6%; thu tiền bán nhà và thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 28 triệu đồng, giảm 82,61%. Riêng khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm trước.


Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương 8 tháng hơn 7.069 tỷ đồng, bằng 66,5% dự toán và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển gần 2.699 tỷ đồng, bằng 75,62% dự toán; chi thường xuyên hơn 4.367 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán.


H.DUNG

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp